Bài Thuốc Đông Y - Bài thuốc chữa bệnh viêm Gan cấp tính.

Bài 1: Rễ chàm mèo 12g, bại tương thảo 15g, nhân trần 12g. Đem các vị trên sắc uống, ngày một thang.
Bài 2: Thân hoặc rễ hoàng liên ô rô 25g, rễ hoàng liên gai 15g, nhân trần 15g. Đem các vị trên sắc uống.
Bài 3: Trường hợp hoàng đán (vàng da) nên dùng đinh lịch tứ 4g, long đởm thảo 4g, sơn chi tử 6g, nhân trần 6g, hoàng cầm 6g. Đem các vị trên sắc uống, ngày 1 thang.
.

Tags: